Vietnam Radio 24/7

Chan Troi Moi

May 11th, 2014

Radio Chân Trời Mới được Đảng Việt Tân thành lập và hoạt động từ năm 1992. Hiện nay, đài được phát tại nhiều tụ điểm trên mạng Internet, đặc biệt qua Vnradio247

Radio Chân Trời Mới là phương tiện thông tin của người Việt Nam, với quan niệm: Mỗi người Việt Nam phải có quyền bày tỏ ý kiến riêng của mình; và với chủ trương: Mỗi người Việt Nam đều có thể là một phóng viên cho đồng bào chung quanh mình.

Radio Chân Trời Mới hân hoan đón nhận mọi đóng góp ý kiến, bài vở, tin tức, văn học nghệ thuật, và trả lời phỏng vấn của quí thính giả, độc giả bốn phương.

Comments are closed.